ศพด.บ้านผาหมี ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ข้อมูลครูและบุคลากร
 
นางนรีเวช   หลักฐาน์ 
ครู ชำนาญการ อันดับ คศ.2
083 762 3586
 
นางสายฝน   ปัญญา
ผู้ดูแลเด็ก
085 039 2878
 
นางสาวสุธิพร  วุฒิอุปถัมภ์์
ผู้ช่วยครูปฐมวัย
081-166-8276
 
Untitled Document
 
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเหมือด 590 หมู่ 9  ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
copy right :nutda jabjainai Modify : 14/08/2020