ศพด.บ้านผาหมี ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
 
วัดป่าเหมือด
 
ตลาดป่าเหมือด
 
อาชีพในชุมชน (การทำข้าวฟืน , ข้าวซอยน้อย , การทำแคบหมู , เกษตรกรรม ฯลฯ)
 
สวนสมุนไพรตาบุญมี
 
ปราชญ์ชาวบ้าน  เช่น การทำไม้กวาดทางมะพร้าว การทำไม้กวาดดอกหญ้า การสานไซ ฯลฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเหมือด 590 หมู่ 9  ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
copy right :nutda jabjainai Modify : 14/08/2020